Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (ĐHLT từ TCCN)

Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức:

• Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Có kiến tức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

Có các kiến thức về công nghệ chế tạo cơ khí, trang bị điện - điện tử, hệ thống điều khiển thuỷ lực khí nén, vi xử lý lập trình trên ôtô và máy động lực;

Có trình độ tin học tương đương trình độ B++, sử dụng các phần mềm CAD, Matlab, AVR Studio;

Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 370;

Có kiến thức về nguyên lý làm việc, kết cấu của các chi tiết, cơ cấu và hệ thống của Động cơ, Gầm, Điện, các hệ thống điều khiển tự động và tiện nghi trên ôtô, máy động lực;

Có kiến thức về kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hư hỏng trong quá trình hoạt động của ô tô và máy động lực;

Có kiến thức về quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô và máy động lực.

Kỹ năng:

Thiết kế các chi tiết, các cụm chi tiết chính trên ô tô và máy động lực;

Lắp ráp, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và máy động lực;

Đánh giá và xây dựng các quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và máy động lực;

Quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan đến ngành cơ khí động lực: Bảo dưỡng sửa chữa, lắp ráp ôtô và máy động lực;

Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô và máy động lực.

Thái độ:

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

• Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Thích ứng nhanh, đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành các công việc tại:

Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ôtô và máy động lực, các cơ sở sửa chữa ô tô máy động lực. Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô máy động lực, phụ tùng;

Các cơ quan quản lý giao thông, các trạm đăng kiểm ôtô, máy động lực. Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ôtô và máy động lực.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng tự nghiên cứu tiếp thu nhanh các công nghệ mới;

Có khả năng học đại học văn bằng 2, tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

 


?>